Rezultatele proiectului

R1. Proiect manageriat corespunzator:
– R1.1. Sarcini de lucru zilnice atribuite, fise de post semnate;
– R1.2 Spatii logistice functionale (birou de implementare, 1 sala workshopuri, 1 sala conferinte, 2 spatii pt centru de documentare, și baza de date și bune practici);
– R1.3 Sunt organizate corespunzator 6 “mese rotunde” cu partenerii, cu participarea reprezentantilor Partenerului și ai partenerilor sociali;
– R1.4 Raportare tehnico-financiara și cereri de rambursare efectuate trimestrial;
– R1.5. Proiect coordonat/Monitorizat,Echipa de implementare evaluata (36 de intalniri echipa, 81 planuri de lucru saptamanle);
– R1.6 Proiect auditat (6 rapoarte audit)

R 2. Achizitii conform legislatiei în vigoare:
– R2.1. Proceduri de achizitii respectate;
– R2.2. Elemente dde publicitate achizitionate (1 banner, 2 sporturi radio, spatiu publicitar);
– R2.3. Consumabile necesare pt 18 luni (papetarie, toner, birotica), 3 softuri/suporturi electronice pt bazele de date și biblioteca virtuala; servicii transport aferente conferintelor, echipamente (5 PC, 1 ap foto, 2 reportofoane);
– R2.4. -250 voume achizitionate, + abonamente la 10 publicatii relevante pt tematica programului masteral în Valorizarea Patrimoniului.

 R3. Proiect puternic vizibil:
– R3.1. 3 conferinte cu minim 50 participanti organizate corespunzator (mediatizare, vizibilitate, relevanta participanti);
– R3.2. Elaborare continut materiale de info publicitate și distribuire (spot radio, 2 comunicate de presa pentru fiecare an de implementare, banere, pliante, brosuri, mape, 1 site web).

 R4. Studii/analize corespunzator realizate:
– R.4.1- Studiu coerent care identifica minim 20 de universitati din UE care organizeaza programe relvante aferente Valorizarea Patrimoniului;
– R4.2 Studiu coerent care identifica nevoile existente pe piata muncii la nivel regional și national în domeniul Valorizarea Patrimoniului, în termeni de competente necesare și competente disponibile pe piata;
– R4.3-Studiu coerent asupra relatiei cu standarde ocpationale relevante inv superior;
– R4.4- Studiu coerent care identifica actori relevanti din domeniu Valorizarea Patrimoniului potentiali angajatori, focus grup organizat pt realizarea conceptuala a studiului;
– R4.5– Studiu coerent de analiza a insertiei pe piata muncii a absolventilor din domenii inrudite/complementare Valorizarea Patrimoniului, din perepectiva abiltiatilor oferite și abiliatatilor asteptate de angajatori.
– R4.6- Studiu coerent de analiza a insertiei pe piata muncii a absolventilor din domenii inrudite/complementare Valorizarea Patrimoniului, din perspectiva abiltiatilor oferite și abilitatilor asteptate de angajatori.
– R4.7- Ghid orientativ “Valorizarea Patrimoniului și piata muncii din UE” elaborat corespunzator ca instrument metodologic pt elaborarea curriculei noului program masteral.

 R5-Instrumente de testare/validare elaborare/ Curricula ajustata prezentata pentru pilotare:
– R5.1 – Sunt realizate 5 instrumente/ metodologii pentru testarea,modulelor de curs. Acestea sunt aprobate de practicieni (consulati minim 20 membri ai mediului privat);
– R5.2 – Sunt elaborate 10 module/discipline de studiu/ care vor fi testate/ajustate/adaptate prin pilotare de catre 210 studenti.

 R6 Module de curs pilotate prin livrarea de 10 module pilot timp de 2 luni (100 de ore, pentru 210 de studenti:
– R6.1 – 210 studenti participanti la pilotarea celor curriculei selectati corespunzator;
– R6.2- 10 module de curs pilotate prin livrare modulara timp de 100 de ore catre 210 studenti,Burse de 500 ron platite la 210 studenti;
– R6.3 – Pe baza rezultatelor pilotarii și a interpretarii inregistrarilor aferente celor 5 instrumente de testare, se intocmesc 5 rapoarte cu observatii de catre expertii participanti la pilotare;
– R6.4 –Curriculum adaptat/ajustat pt masteratul Valorizarea Patrimoniului. Constituire și predare dosar complet la ARACIS.

R7 – Retea „CLIO” (universitati, mediu de afaceri, autoritati publice) functionala în domeniul Valorizarea Patrimoniului:
– R7.1 – 20 de parteneri relevanti identificati (3 mediul public/7 mediul privat/10 ONG)
– R7.2 – 2 workshopuri organizate corespunzator cu 50 de participanti din Reteaua “CLIO. 

R8 – Program de formare cadre academice și membrii ai parteneri sociali Curs MANAGER INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE- COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC:
– R8.1 Sunt recrutati 20 + 10 personal academic + pers parteneri sociali în educatie-
– R8.2- Este livrat cursul de specializare Curs MANAGER INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE- COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC;
– R8.3- 30 diplome de specializare eliberate.

 R9 – 1 Centru de documentare “CLIO” în domeniul Valorizarea Patrimoniului functional(total 30.000 pagini); 1 baza de date, 2 Centre de documentare cu minim 250 volume fiecare:

– R9.1 – Biblioteca virtuala CLIO (minim 30.000 pagini);
– R9.2 – Baza de date bune practici CLIO functionala;
– R9.3 – Biblioteca CLIO – cu minim 250 de vol aferente Valorizari Patrimoniului functionala.

 R.10- Acess crescut la informatii oportuntiati de studiu pt studenti:
– R10.1 – Participare relevanta la 1 targ de masterate;
– R10.2 – “Zilelor carierei în Guvernanta Economica Europeana” organizate corespunzator (minim 500 participanti). 

R11 – Rezultate diseminate corespunzator:
– R11.1 – Diseminarea rezultatelor noilor programe de studii în rândul cadrelor didactice și al studenților și partenerilor sociali. (Se vor tipari 300 de exemplare ale Ghidului orientativ “Valorizarea Patrimoniului pe piata muncii din UE”, ce vor fi distribuite către instituții de învățământ, și practicieni din România și din UE;
– R11.2 – Site web updatat cu minim 40 de fisiere audio video de la conferinte și workshopuri, + studiile realizate prin proiect;
– R11.3 – Reuniuni DO’s and DONT’S de diseminare a experientei și bunelor practici desfasurate cu minim 30 participanti;
– R11.4 – Organizare Reuniune finala cu participarea tuturor participantilor la proiect.