Parteneri

Solicitant – Universitatea Spiru Haret

Solicitantul este o universitate acreditata. Functioneaza cu centre universitare în Bucuresti și în alte localitati ale tarii. În prezent, în structura universitatii functioneaza 25 facultati cu 25 departamente, în cadrul carora functioneaza 53 programe universitare de studii de licenta și 24 programe de masterat. Solicitantul detine 5 locatii în Bucuresti, în care functioneaza 14 facultati, iar în 5 centre urbane importante din Romania isi desfasoara activitatea alte 11 facultati. Activitatea didactica, la nivelul intregii Universitati, se desfasoara în 75 sali de curs și amfiteatre, 182 sali de seminar și 168 laboratoare, care au o suprafata totala de 93.409,48 mp. Ponderea personalului didactic cu norma de baza din totalul personalului didactic, a evoluat de la 77,9% în anul universitar 2011-2012 și la 87,5% în prezent. Bibliotecile dispun de 30 de sali de lectura în suprafata de 5200 mp, dotate cu 168 de computere, conectate la internet. Univeristatea este semnatara Cartei de la Bologna, iar prin corpul profesoral este afiliata la peste 50 de asociatii profesionale și stiintifice internationale din Italia, Franta, Serbia, Bulgaria, Grecia, Elvetia, Israel, precum și din Asia, America Latina, Statele Unite ale Americii. În prezent solicitantul desfasoara o intensa activitate de deschidere internationala în cadrul Alliance of Central Eastern European Universities (ACEU)24, al Eurasian Economic Club of Scientists (Astana), al The EuroMed Research Business Institute – EMRBI (Nicosia), Complex Systems Society – CSS (Paris). Cresterea vizibilitatii Universitatii se realizeaza și prin activitatea de cercetare stiintifica desfasurata și finantata la nivel european. Solicitantul este initiator al programului FuturICT și sustine activitatea de cercetare stiintifica promovata prin Strategia UE pentru regiunea Dunarii „EU Strategy for the Danube Region” în cadrul careia, la nivelul Consiliului Consultativ al Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii SUERD, „Consultative Council of the EU Strategy for the Danube Region” Proiectele actuale ale solicitantului, finantate prin Fondul Social European și Guvernul roman depasesc suma de 20 de milioane de euro. Pentru programul masteral propus iese în evidenta numarul mare de studenti ai facultatii de arhitectura cu interese de specializare în valorizarea patrimoniului dar și studentii de la diferite specializari aferente stiintelor economice interesati sa se specializeze în modalitati de valorizare a patrimoniului cultural istoric prin industrii culturale, sau afaceri ce implica turismul cultural.

Partener 1  – ASOCIATIA POLIEDRA ROMANIA

Partenerul 1 este o asociație creată în 2002 de către profesioniști care lucrează în domeniul formării, proiectelor europene și dezvoltării teritoriale. Elaboreaza, promoveaza implementeaza proiecte de dezvoltare și îmbunătățire a resurselor materiale și imateriale, în parteneriat cu instituții publice și private, la nivel local, național și internațional. Misiunea sa e concentrată pe următoarele zone strategice de activitate: Dezvoltare teritorială, suport pentru sectoarele economice,suport pentru instituții locale în vederea realizării și derulării de proiecte legate de dezvoltarea teritorială. Partenerul 1 experiență de 12 ani în activității de studii și cercetare, metodologii de participare pentru punerea în aplicare a acțiunilor vizate, acțiuni în sprijinul creării de întreprinderi, inclusiv intreprinderi aferente domeniului Industrii cultruale, relevante pentru problematica și expertiza unui viitor program masteral în Valorizarea Patrimoniului istoric material și imaterial. Domeniile de intervenție ale Asociatiei sunt, în principal: cercetare, cooperare, formare, educație, cultură, mediu, egalitatea de șanse, crearea de întreprinderi, internaționalizarea și identitatea regiunilor statelor și UE în plan international pentru facilitarea intelegerii a dialogului intercivilizational. Echipa de experti pe care Asociatia o poate pune la dispozitie se ocupă de proiecte, pornind de la ideea sine și până la realizarea acestuia, prin oportunități de finanțare, căutare de partener și,de asemenea, prin coordonarea activităților operaționale. Partenerul 1 a lucrat, printre altele, în domeniul formării profesionale,a mediului, a dezvoltării competențelor și a politicilor sociale în care accesul la informatie, cultura și promovare a imaginii sunt asepecte importante și relevante pentru expertiza viitorului program masteral. Programele și inițiativele au fost pârghii importante de dezvoltare a Asociației, care a putut pune bazele unei rețele de parteneriate internaționale și de dezvoltare de know-how specific pentru a sprijini dezvoltarea propriilor activități cât și cele ale partenerilor sai. Intre 2002 și 2004 Partenerul 1 a implementat 5 proiecte în cadrul Programului Leonardo da Vinci, Socrates, Leonardo Da Vinci and Youth Programmes. În toate aceste proiecte s-a avut în vedere o strategie comună și un pachet educațional comun, pentru elaborarea și implementarea un plan de acțiune adaptat la caracteristicile și nevoile propriilor beneficiari. Experimentele dezvoltate în cadrul parteneriatelor public-privat au fost puse în aplicare în Italia, România, Bulgaria, Franța, Țările de Jos, Slovacia. Scopul unui proiect desfasurat langa Bucuresti a fost prevenirea părăsirii timpurie a școlii, pentru a încuraja educația în continuare și pentru a ajuta tinerii romi să se apropie de piața muncii inclusiv prin actiuni de crestere a respoectului de sine și promovare a imaginii prin valorizarea, promovarea patrimoniului cultural material și imaterial al comunitatii de rromi din zona, care cu conditia sa fie promovat de catre profesionisti are sansa de a fi apreciat ca parte a patrimoniului cultural comun european. Partenerul 1 s-a implicat ca expertiza în definitivarea de tehnici și strategii de promovare a imaginii locale, crearea de trasee de turism cultural care valorifica economic și ca potential de imagine patrimoniul cultural material și material și il asociaza unor rute culturale europene, colaborarea potentiala cu ONG-urilor active în domeniul managementului de patrimoniu în conformitate cu procedurile promovate de EUNIC (European Uniion Network of Cultural Institutes).

Asociația a fost creată în 2002 de către profesioniști care lucrează în domeniul formării, proiectelor europene și dezvoltării teritoriale. Elaboraeaza, promoveaza implementeaza proiecte de dezvoltare și îmbunătățire a resurselor materiale și imateriale, în parteneriat cu instituții publice și private, la nivel local, național și internațional. Misiunea sa e concentrată pe: Dezvoltare teritorială, suport pentru sectoarele economice,suport pentru instituții locale în vederea realizării și derulării de proiecte legate de dezvoltarea teritorială. Partenerul 1 experiență de 12 ani în activității de studii și cercetare, metodologii de participare pentru punerea în aplicare a acțiunilor vizate, acțiuni în sprijinul creării de întreprinderi, inclusiv intreprinderi aferente domeniului Industrii cultruale, relevante pentru problematica și expertiza unui viitor program masteral în Valorizarea Patrimoniului. Domeniile de intervenție ale Asocialtiei sunt, în principal: cercetare, cooperare, formare, educație, cultură, mediu, egalitatea de șanse, crearea de întreprinderi, internaționalizarea și identitatea regiunilor statelor și UE în plan international pentru facilitarea intelegerii a dialogului intercivilizational. Echipa de experti pe care Asociatia o poate pune la dispozitie se ocupă de proiecte, pornind de la ideea sine și până la realizarea acestuia, prin oportunități de finanțare, căutare de partener și,de asemenea, prin coordonarea activităților operaționale. Partenerul 1 a lucrat, printre altele, în domeniul formării profesionale,a mediului, a dezvoltării competențelor și a politicilor sociale în care accesul la informatie, cultura și promovare a imaginii sunt asepecte importante și relevante pentru expertiza viitorului program masteral. Programele și inițiativele au fost pârghii importante de dezvoltare a Asociației, care a putut pune bazele unei rețele de parteneriate internaționale și de dezvoltare de know-how specific pentru a sprijini dezvoltarea propriilor activități cât și cele ale partenerilor sai. Intre 2002 și 2004 Partenerul 1 a implementat 5 proiecte în cadrul Programului Leonardo da Vinci, Socrates, Leonardo Da Vinci and Youth Programmes. În toate aceste proiecte s-a avut în vedere o strategie comună și un pachet educațional comun, pentru elaborarea și implementarea un plan de acțiune adaptat la caracteristicile și nevoile propriilor beneficiari. Experimentele dezvoltate în cadrul parteneriatelor public-privat au fost puse în aplicare în Italia, România, Bulgaria, Franța, Țările de Jos, Slovacia. În România, experiemntul implementat de partenerul 1 a avut loc într-un sat la 45 km de Bucuresti, cu aproximativ 3500 de participanți, dintre care cei mai mulți romi. Scopul proiectului a fost prevenirea părăsirii timpurie a școlii, pentru a încuraja educația în continuare și pentru a ajuta tinerii romi să se apropie de piața muncii inclusiv prin actiuni de crestere a respoectului de sine și promovare a imaginii prin valorizarea, promovarea patrimoniului cultural material și imaterial al comunitatii de rromi din zona, care cu conditia sa fie promovat de catre profesionisti are sansa de a fi apreciat ca parte a patrimoniului cultural comun european. Partenerul 1 s-a implicat ca expertiza în definitivarea de tehnici și strategii de promovare a imaginii locale, crearea de trasee de turism cultural care valorifica economic și ca potential de imagine patrimoiul cultural material și material și il asociaza unor rute culturale europene, valorizarea Patrimoniului istoric material și imaterial, asa cum este prevazut inclusiv în programul EUNIC (European Uniion Network of Cultural Institutes), evaluarea guvernantei multi-nivel în UE cu precadere a politicilor publice, inclusiv cu relevanta pentru Valorizarea Patrimoniului istoric comun al statelor membre.

Partener 2 – PROgetto Di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società cooperativa a responsabilità limitata

Partenerul 2 transnational este furnizor de programe de FPC din Lombardia (Milano) cu experienta în dezvoltarea de actiuni de formare și revitalizare teritoriala, cu o atenție deosebită la politicile de gen și la problemele legate de dezvoltarea de oportunități antreprenoriale. În aceste domenii, s-a distins prin dezvoltarea programelor de formare, ca parte integranta în parcursul infintarii de noi intreprinderi (se distinge mai ales pentru formarea dedicata femeilor), cu proiecte care vizează transmiterea principalelor concepte esențiale pentru infiintarea unei „activitati de întreprinzător; activități de orientare, de asemenea (prin crearea și gestionarea birourilor de informații și orientare), precum și schimbul de bune practici (prin organizarea de vizite ghidate, întâlniri, mese rotunde și întâlniri). Partenerul 2 are buna experiență în actiuni de publicitate diferite evenimente (prin dezvoltarea de portaluri web, acțiuni de marketing web, dezvoltarea și difuzarea de materiale publicitare). Partnerul transnational a derulat urmatoarele proiecte: – Anul 2004, FSE și Regiunea Lombardia: proiect pentru consilierea femeilor în infiintarea de startup;- Anul 2004, Phare small program: proiect,pentru oportunitati antrreprenoriale în sistem de franchiza pentru femeile provenind din ultimele tari intrate în UE;- Anul 2004, FSE și Regiunea Lombardia: proiect pentru formarea, orientarea și sustinerea crearii de intreprinderi și munca independenta ale femeilor intreprinzatoare din provincia Varese;- Anul 2005, Equal faza II: proiectul avand ca scop crearea de intreprinderi sociale în domeniul turismului montano în Lombardia;- Anul 2006, Regiunea Lombardia: proiect care vizeaza cresterea ocupatiei feminine prin intermediul unor activitati de calificare și ocupare lavorativa pentru femei cu nivel scazut de instruire;- Anul 2007, FSE, Regiunea Lombardia, Subventie globala Saturno: proiect avand ca scop actiuni di orientare, asistenta pentru start-up și contributi nerambursabile pentru intreprinzatori aspiranti și liberi profesionisti; La acestea se adauga contributia sa ca partener în 3 proiecte (2 strategice și 1 grant POSDRU AP6).Partnerul 2 transnational a derulat urmatoarele proiecte: • Anul 2004, FSE și Regiunea Lombardia: un proiect pentru consilierea femeilor în infiintarea de startup; • Anul 2004, Phare small program: un proiect pentru oportunitati antrreprenoriale în sistem de franchiza pentru femeile provenind din ultimele tari intrate în UE; • Anul 2004, FSE și Regiunea Lombardia: proiectul un proiect pentru formarea, orientarea și sustinerea crearii de intreprinderi și munca independenta ale femeilor intreprinzatoare din provincia Varese; • Anul 2005, Equal faza II: proiectul “Crearea de intreprinderi sociale în domeniul turismului montano în Lombardia”; • Anul 2006, Regiunea Lombardia: un proiect per cresterea ocupatiei feminine prin intermediul unor activitati de calificare și ocupare lavorativa pentru femei cu nivel scazut de instruire; • Anul 2007, FSE, Regiunea Lombardia, Subventie globala Saturno: proiectul “Creez Intreprindere”: actiuni di orientare, asistenta pentru start-up și contributi nerambursabile pentru intreprinzatori aspiranti și liberi profesionisti; • Anul 2010, FSE și POSDRU 2007/2013: un proiect Axa 6 pentru o pronovare activa a egalitatii de sanse, luptand impotriva violentei fizice și psihologice asupra femeilor la locul de munca; • Anul 2011, FSE și POSDRU 2007/2013: Un proiect POSDRU pe DIMI 5.2, pentru dezvoltarea turismului rural prin formare de experti în ospitalitate rurala; • Anul 2011, FSE și POSDRU 2007/2013: proiectul POSDRU pe DMI 5.2, pentru combaterea somajului în zonele rurale și în sectoare neagricole inclusiv prin turism cultural și industrii culturale ambele actiuni fiind relevante pentru valorizarea în scop economic și de dezvoltare a patrimoniului cultural istoric, construit și neconstruit, material și imaterial.