Activitățile proiectului

 • A1. (L1-L18) Managementul implementarii proiectului (se va desfasura pe parcursul proiectului, în vederea atingerii obiectivelor, rezultatelor anticipate și indicatorilor):
– A1.1. Pregatire/documentare echipa de management/stabilire sarcini/proceduri de lucru;
– A1.2 Configurarea aspectelor logistice (amenajare birou de implementare a proiectului la sediul solicitantul, 1 sala workshopuri, 1 sala conferinte, 1 sala Centru de documentare CLIO);
– A1.3 Organizarea unei mese rotunde la fiecare 3 luni, cu participarea reprezentantilor Partenerului și ai partenerilor sociali;
– A 1.4 Efectuarea periodica a raportarilor tehnice și financiare cerute de organismul de implementare (la fiecare 3 luni);
– A 1.5. Coordonarea/Monitorizarea/Evaluarea activitatilor echipei de implementare – prin Organizarea a 2 intalniri lunare intre echipa de proiect și cele 4 echipe de lucru (aferente fiecarui OS), în vederea monitorizarii progresului proiectului, și realizarea Planului de activitate saptamanala (cu sarcini precise pentru fiecare expert, cu precizarea de termene limita, livrabile, indicatori calitativi și cantitativi);
– A1.6 – Auditare proiect (subcontractata).

 • A 2. (L1-L18) Achizitionarea bunurilor și serviciilor necesare implementarii proiectului:
– A2.1. Organizarea procedurilor de achizitii publice în conformitate cu legislatia în vigoare;
– A 2.2. Achizitionarea elementelor de publicitate a proiectului;
– A2.3. Achizitionarea de consumabile; componente IT; servicii transport, echipamente (FEDR);
– A2.4.Achizitonarea pentru studenti a unor reviste/carti/abonamente publicatii on-line de specialilitate necesare Centrului de Documentare CLIO.

• A 3. (L1-L18) Informare și publicitate:
– A 3.1. Organizare conferinta de lansare, intermediara, finala;
– A 3.2. Realizarea și distribuirea materialelor de informare și publicitate (spot radio, 2 comunicate de presa, bannere, pliante, brosuri, mape, 1 site web).

• A4. (L2-L8) Realizarea de studii/analize în vederea calibrarii curriculei programului masteral Valorizarea Patrimoniului, pentru corelarea cu piata muncii;
– A.4.1 – Studiu vizand identificarea programelor masterale din arii tematice similare sau apropiate de la universitatile de referinta din UE, prin studierea ofertei de studii masterale și disciplinelor și corelarea cu competentele identificate ca necesare de angajatori;
– A4.2 – Studiu asupra nevoilor existente pe piata muncii la nivel regional și national în domeniul Valorizararii Patrimoniului, în termeni de competente necesare și competente disponibile pe piata;
– A4.3 – Studiu vizand stabilirea relatiei abilitatilor oferite de curricula cu standardele ocupationale relevante din Romania și UE;
– A4.4 – Studiu vizand identificarea actorilor activi în domeniul Valorizarii Patrimoniului din Romania și implementarea unui focus-group;
– A4.5 – Studiu care implica analiza inserției pe piața muncii a tinerilor absolventi ai domeniilor de studii relevante pentru Valorizarea Patrimoniului (arhitectura, relatii internationale, studii europene, istorie, istoria artei, turism, jurnalism-comunicare);
– A4.6 – Elaborare Ghid orientativ “Valorizarea Patrimoniului și piata muncii din UE” și cu propuneri de de calibrare structurala ale continutului disciplinelor propuse (bibliografie, continut, material didactic etc, va presupune centralizarea datelor celor 6 studii, ghidul este și instrument metodologic al experților care propun modificările curriculumului).

•  A5 (L5-L9) Elaborare instrumente de testare/validare a curriculumurilor și prezentare curriculei propuse:
– A5.1 – Crearea de instrumente de testare și validare a curriculumului masteratului de Valorizarea Patrimoniului (prin realizarea a 5 instrumente/ metodologii pentru testarea, înregistrarea, validarea datelor și supunerea acestora spre consultare/analiza practicienilor din mediul public, privat și asociativ ce analizeaza/propun tehnica de predare, materialul didactic, bibliografia, structura curricululei și capacitatea acestora de a crea competente specifice cerute de potentialii angajatori);
– A5.2 – Elaborarea curricula (10 module/discipline de studiu care vor fi testate prin pilotare de catre 210 studenti ce vor aplica cele 5 insturmente de testare/validare).

• A6 (L9-L14) Calibrarea continutului și formei programului masteral prin livrarea de 10 module pilot timp de 2 luni (100 de ore) pentru 210 de studenti:
– A6.1 – Selectie studenti participanti la livrarea modulara (CV, lista publicatii, certificate lingvistice, media anuala, eseu + interviu);
– A6.2 Pilotare curriculum propus – Livrarea a 10 module de curs catre 210 de studenti (studentii aplica 5 instrumente de testare/validare a fiecarui modul se evalueaza bibliografia, tehnica uzitata, metodologia didactica, structura informatiei, succesiunea disciplinelor, necesitatile de invatare ale studentilor raportate la necesitatile de expertiza identificate de potentialii angajatori. Printre module se numara 3 module “main stream”: Valorizarea Patrimoniului prin reprezentarea istoriei (festivaluri, comemorari, Capitala Culturala Europeana), Industrii culturale, Turism cultural. Studentii primesc o bursa de 500 RON / luna de participare la testarea/validarea curricule ajustate;
– A6.3 – Analiza de catre experti a rezultatelor instrumentelor de testare și validare și elaborarea a 5 rapoarte cu propuneri de ajustare a curriculei;
– A6.4 – Redactare curricula finala a programului masteral Valorizarea Patrimoniului și depunerea la ARACIS a dosarului.

• A7 (L14-L18) Crearea și dezvoltarea retelei CLIO intre actorii relevanti,universitati, mediu de afaceri, autoritati publice, în domeniul Valorizarea Patrimoniului:
– A7.1 – Identificare parteneri relevanti din mediul public și privat din Bucuresti;
– A7.2 – Organizare 2 workshopuri de 4 ore fiecare pentru crearea și dezvoltarea Retelei de cercetare CLIO, (compusa din reprezentanti ai mediul academic cadre didactice + studenti, mediul privat-experti, manageri, practicieni, cu competente și atributii în domenii relevante precum: Industrii culturale,Turism cultural, Capitala Cultural Europeana, Politici Europene de Valorizare a Patrimoniului.

A8 (L15-L17) – Furnizare program de formare pentru cadre academice Personal implicat în dezvoltarea și managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate și membrii parteneri sociali:
– A8.1- Recrutare GT 2 dupa urmatoarea structura 20 Personal implicat în dezvoltarea și managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate + 10 membrii parteneri sociali 10;
– A8.2 – Curs MANAGER INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE- COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC;
– A8.3 Evaluarea participantilor și inmanarea diplomelor de participare.

•  A9 (L10-L18) – Creare Centru de Documentare “CLIO”:
– A9.1 – Creare Biblioteca virtuala „CLIO” , cu un volum total de 30.000 pagini, în domeniul Valorizarea Patrimoniului;
– A9.2 – Creare Baza de date „CLIO” – bune practici în domeniul Valorizarea Patrimoniului;
– A9.3 – Creare Biblioteca „CLIO” – minimum 250 de volume de resort pe domenii Valorizarii Patrimoniului (unica în Romania în domeniu).

 • A10 (L14-L18) – Actiuni de crestere a accesului la invatamanul superior la nivel masteral:
– A10.1 – Participare la un targ de masterate în Romania;
– A10.2 – Organizarea Zilelor carierei în Valorizarea Patrimoniului (eveniment ce va dura 3 zile) – se vor prezenta rezultatele proiectului, curriculumul și relevanta acestuia pentru piata muncii.

• A11 (L12-L18) – Diseminarea Rezultatelor:
– A11.1 – Diseminarea rezultatelor noilor programe de studii în rândul cadrelor didactice și al studenților și partenerilor sociali. (Se vor tipari 300 de exemplare ale Ghidului orientativ “Valorizarea Patrimoniului pe piata muncii din UE”, ce vor fi distribuite către instituții de învățământ, și practicieni din România și din UE);
– A11.2 – Atasarea pe site-ul web al proiectului a fisierelor (studiile, Ghidul, rezultatele pilotarea curriculei + conferintele și workshopurile în format audio-video), deschiderea unui forum de discutii (1000 accesari lunare);
– A11.3 – Organizare Reuniuni semestriale (2 reuniuni DO’s and DONT’S);
– A11.4 – Organizare Reuniune finala cu participarea tuturor participantilor la proiect.