Test – bune practici

Implementarea activităților proiectului “CLIO” – Program masteral in Valorizarea Patrimoniului va avea efecte directe asupra grupului țintă format din 210 studenți respectiv 20 cadre implicate în managementul programelor și cei 10 angajati ai partenerilor sociali in educatie. Va fi creat prin studii de fezabilitate și pilotare/testare un nou program masteral în Valorizarea Patrimoniului unic în România în formula solicitată de angajatorii potențiali, se vor crea pentru studenții noi oportunități de documentare unice în România în domeniul Valorizării Patrimoniului prin intermediul Centrului de Documentare “CLIO”, al Bazei de date de bune practici, al Bibliotecii virtuale și al Bibliotecii cu minim 250 volume toate rămânând active și fiind îmbunătațite constant dupa încetarea finanțării. Studiile rezultate în urma implementării programului vor rămane exemple metodologice de bune practici, pentru realizarea unor studii de fezabilitate a curriculelor universitare pentru adaptarea lor periodică la cerințele pieței muncii, ale angajatorilor potențiali, ale anticiparii evoluțiilor de pe piața muncii. Citiți mai departe …