Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar și inovativ la nivel national, în domeniul Valorizarii Patrimoniului, pentru imbunatatirea formarii de calitate a studentilor, dezvoltarea calității comunicării dintre mediul academic și cel privat, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și creșterii accesului la educație și formare prin promovarea rețelelor virtuale. Obiectivul general al proiectului sustine OI-POS DRU 2007-2013, dezvoltarea capitalului uman și obiectivele DMI 1.2, AP 1 a POSDRU: 1. imbunatatirea programelor de licenta și masterat și consolidarea inovarii, cooperarii și a retelelor intre universitati, mediul de afaceri, Legea Educatiei Nationale, obiectivele Agendei Lisabona și Agendei Europa 2020 (valorizarea patrimoniului prin industrii culturale poate facilita coeziunea sociala și economica). Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea flexibilitatii și adaptabilitatii pe piata muncii europene a studentilor de la specializari aplicabile Valorizarii Patrimoniului istoric (istorie, arhitectura,istoria artei, turism, management, jurnalistica etc) prin dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar, inovativ la nivel european care sa propuna rute diversificate de cariera și o cooperare permanenta cu angajatorii. Aceasta se realizeaza prin: fundamentarea continutului curricular, a metodelor și strategiilor de predare pe baza unor analize longitudinale a studiilor în domeniu, consultarea opiniei angajatorilor, opiniei alumni, interviurilor cu reprezentati romani la diferite organisme internationale, la care adaugam plus valoarea testarii curriculare.- Proiectul corespunde Prioritatii numarul 4 urmarite în PND 2007-2013 și reprezinta totodata o solutie la cele doua mari deficiente ale sistemului educational (necorelarea dintre calificarile solicitate pe piata muncii și cele oferite de invatamantul universitar; atentia insuficienta acordata dezvoltarii de competente profesionale și abilitatiile practice), prin sprijinirea directa a dezvoltarii și diversificarii ofertelor educationale, prin dezvoltarea de competente și calificari relevante în domeniul dezvoltarii de competente relevante la nivel european și adaptate cerintelor de pe piata muncii europene. La acestea se adauga urmatoarele documente specifice ale UE: – Rezolutia adoptată de Parlamentul European în 12 mai 2011- UE trebuie să folosească mai mult aspectele culturale în cadrul eforturilor sale diplomatice de promovare a drepturilor omului, a democrației și a dezvoltării tărilor terte. Rezolutia PE-2011 privind crearea DG Diplomatie culturală în organizarea Serviciului European de Actiune Externă (SEAE); -Declarația referitoare la identitatea europeana (1973), -Directiva televiziunii fără frontiere (1983).Obiectivelel Programului Cultura 2000, Recomandarea PE (2010) vizand dezvoltarea industriilor Culturale. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2010 industriile culturale și creative să joace un rol important în cresterea economica și pomovarea coeziunii sociale.Prin OG se vor crea oportunitati mai bune de studiu pt studentii de la facultatile de Istorie, Arhitectura, Istoria Artei, Geografie, Turism, Stiinte Politice, RISE, adaptate noilor cerinte de pe piata muncii asa cum sunt identificate de angajatorii potentiali. – Dezvoltarea/adaptarea disciplinelor de studiu va avea la baza nu doar studiile și recomandarile practicienilor, ci și adaptarea la nevoile studentilor prin testarea/ pilotarea modulara de 2 luni. Se vor crea pt studenti oportunitati mai bune de documentare și informare prin crearea Centrului de documentare Clio (Biblioteca cu minim 250 volume de resort, baza de date bune practici-valorizarea patrimoniului; biblioteca virtuala cu documente specifice, valorizarii patrimoniului istoric, organizare eventiment “Zilele Carierei în Valorizarea patrimoniului istoric”; participare la Targ educational.

Obiectivele specifice/operationale ale proiectului
OG va fi îndeplinit prin intermediul a 4 Obiective Specifice
• OS.1 Servicii imbunatatie pentru studenti prin crearea unui program masteral în Valorizarea Patrimoniului. Obiectiv indeplinit prin:
a). Analiza a efectuata a inserției pe piața muncii a tinerilor absolventi ai domeniilor de studii relevante pentru Valorizarea Patrimoniului cu scopul identificarii nevoilor existente pe piata muncii în termeni de competente necesare,competente disponibile pe piata,competente oferite de actualele programe masterale; Studiile rezultate vor fi la dispoziția personalului implicat în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de facultate, partenerilor sociali în educație, partenerului transnational, retelei de institutii publice și private respectiv a studentilor.
b). Creare pe baza studiilor a modulelor programului masteral ce vor fi pilotate, rezultat al centralizarii datelor, proiectarii și elaborarii unui ghid de lucru ce reprezintă instrumentul metodologic al experților care propun curriculula noului program „Ghidului orientativ Valorizarea Patrimoniului” cu noile materii de studii propuse și modul în care se justifica în raport cu necesitatile identificate ale angajatorilor.
c). Testatarea curriculei propuse prin livrarea a 10 module pilot timp de 2 luni (100 de ore) în care 210 studenti aplica 5 instrumente de testare și validare create prin proiect în masura sa evalueze (continutul, structura, tehnicile de predare, material didactic, relevanta și adaptarea bibliografiei la necesitatile de invatare materializabile în abilitati cerute pe piata de angajatori);
d). Analiza rezultatelor, creare curricula finala, și depunere dosar de acreditare la ARACIS
d). Cadre didactice, studenți și parteneri sociali corect informati. Se vor tipari 500 de exemplare ale „Ghidului curricular “CLIO”.
e). Informarea studentilor prin Participare la Targ de masterate și organizare eveniment “Zilele carierei în Valorizarea Patrimoniului” ( 3 zile).

• OS.2 Crearea și dezvoltarea retelei “CLIO” cu sprijinul actorilor relevanti (universitati, mediul de afaceri, autoritati publice) prin: a) Crearea de noi oportunitati de colaborare cu mediul privat pentru universitate și a unei structuri de comunicare constanta cu scopul convertirii continutului pregatiri academice în abilitati tehnice și atitudinale solicitate de angajatori.Va fi creata reteaua CLIO”, cu participarea cadrelor implicate în dezv curriculara și ai reprezentantilor mediului privat cu expertiza și atributii relevante valorizarii patrimoniului cu precadere în industrii culturale.

• OS.3 Promovarea inovarii și imbunatatirea capacitatii universitatii solicitante de a sustine dezvoltarea economică și socială. Obiectiv indeplinit prin: Program de formare elaborat și desfasurat corespunzator pentru 20 de cadre universitare personal implicat în dezvoltarea și managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate și 10 parteneri sociali Curs MANAGER INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE- COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC.

• OS.4 Extinderea oportunitatilor de invatare și asigurarea unor servicii de documentare imbunatatite pentru studenti. Obiectiv va fi indeplinit prin:
a). Crearea Bibliotecii virtuale CLIO, continand în total 30.000 pagini, în domeniul “Valorizarea Patrimoniului”;
b). Crearea Baza de date CLIO – dedicata bunelor practici în domeniul reprezentarii culturale respectiv modele de guvernanta (ajustabile lunar);
c). Creare Centru de documentare CLIO – cu un numar de minimum 250 de volume de resort în Valorizarea Patrimoniului și domeniile auxiliare (unica la nivel national în domeniu).

Cele 4 Obiective Specifice ale proiectul CLIO sunt elaborate pe baza unei analize a evoluțiilor de pe piața muncii fiind vizata corelarea ofertei învățământului superior cu cerințele pieței muncii conform cu obiectivele POSDRU/AP1/ DMI 1.2:
– Prin OS 1 se va realiza dezvoltarea curriculara și creșterea relevantei programelor de studii în invatamantul superior.
– Prin OS 2 se vor realiza instrumente de îmbunătățire/consolidare a relației dintre universități și mediul economic.
– Prin OS 3 se va furniza un program de formare/specializare prin participare pentru 20 de cadre didactice universitare și 10 parteneri sociali în educatie INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE- COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC.
– Prin OS 4 vor fi imbunatatita infrastructura de informare documentare și acces la informatie pentru studenti.